Danh mục

Tìm Kiếm

tin tức

Hoạt động nổi bật

Bạn đang ở : Trang chủ » Danh mục


Cơ cấu tổ chức » Quy định PTC-HC
THÔNG TIN CHI TIẾT

QUY ĐỊNH

PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

(kèm theo Quyết định số 47/QĐ-TCN ngày 02 tháng 7 năm 2011 về việc ban hành Quy định các phòng, tổ bộ môn trường Trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật và thủ công mỹ nghệ

truyền thống Thuận Thành

         

I. Chức năng

Là phòng chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng và thực hiện các công tác về tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, hành chính-tổng hợp, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật và công tác nội vụ, bảo vệ trật tự an ninh.

II. Nhiệm vụ

1. Công tác tổ chức cán bộ và nhân sự, công tác quy hoạch cán bộ và tổ chức bộ máy.

2. Công tác thống kê, lao động tiền lương, chế độ chính sách

3. Tổng hợp thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động của nhà trường báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cấp trên và nhà trường.

4. Công tác văn thư, lưu trữ, in ấn chế bản các tài liệu về tổ chức hành chính và văn bản của nhà trường, chịu trách nhiệm rà soát, thẩm định và ban hành các văn bản pháp quy của nhà trường theo thẩm quyền được phân cấp, quản lý con dấu.

5. Công tác lễ tân, khánh tiết, xây dựng các quy định nội bộ, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm

6. Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật trong cán bộ, viên chức, giáo viên công nhân viên. Công tác tuyên truyền, văn hoá văn nghệ, thông tin liên lạc, điện thoại, báo chí và quản lý phòng họp, phòng truyền thống.

7. Công tác bảo vệ an ninh, bảo vệ cơ sở vật chất, tài sản, vệ sinh, nội vụ trong phạm vi nhà trường.

8. Thực hiện mua sắm văn phòng phẩm cho hoạt động chung của nhà trường (trừ văn phòng phẩm đã khoán cho cá nhân ).

9. Thực hiện mua sắm các trang bị hành chính cho các phòng, khoa của nhà trường.

10. Tham gia Hội đồng tuyển sinh nhà trường

11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Ban giám hiệu, Hiệu trưởng phân công.

III. Cơ cấu tổ chức- Biên chế

1. Cơ cấu tổ chức:

+ Bộ phận tổ chức-cán bộ

+ Bộ phận Hành chính-Tổng hợp

+ Bộ phận Văn thư lưu trữ

2. Biên chế:

+ Biên chế của phòng: 1 trưởng phòng; 1 phó trưởng phòng; từ 2 đến 3 cán bộ nghiệp vụ (tùy theo quy mô phát triển nhà trường)

+ Trưởng phòng và phó trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm có thời hạn theo qui định pháp luật

IV.    Nguyên tắc hoạt động

1. Phòng Tổ chức – Hành chính được sử dụng con dấu của Nhà trường trong phạm vi ký thừa lệnh của Hiệu trưởng.

2. Hiệu trưởng điều hành hoạt động của phòng chủ yếu thông qua Trưởng phòng.

3. Trưởng phòng điều hành hoạt động của phòng theo chế độ chuyên viên; Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những công việc của phòng được phân công.

4. Phó trưởng phòng giúp việc cho trưởng phòng, trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ, nghiệp vụ được trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những phần việc đã được phân công đó.

5. Cán bộ trong phòng chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về những phần việc được giao.

6. Trong trường hợp Hiệu trưởng làm trực tiếp với phó trưởng phòng và cán bộ của phòng thì phó trưởng phòng và cán bộ của phòng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, sau đó báo cáo lại với trưởng phòng.

7. Phòng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong Nhà trường và các đơn vị tổ chức ngoài Trường để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Quy định này được áp dụng cho tất cả cán cán bộ, viên chức, nhân viên trong phòng.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có điều gì vướng mắc và chưa phù hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời./.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Văn Chế

 Thông tin mới

Video clip

JW Player goes here

Hỗ Trợ Online

  Yahoo:

  https://www.facebook.com/thuanthanh.daynghe
  Skype:
  My status
  Zalo:0976685119
  Hotline:
  0986989818

  0912615330

Hoạt động nổi bật

Thống Kê

 • Tổng số danh mục: 59
 • Tổng trang tin: 228
 • Tổng số truy cập: 2331284
 • Tổng số trang xem: 2418882