Danh mục

Tìm Kiếm

tin tức

Hoạt động nổi bật

Bạn đang ở : Trang chủ » Danh mục


Cơ cấu tổ chức » Quy định PQL và xây dựng cơ bản
THÔNG TIN CHI TIẾT

QUY ĐỊNH

PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN

(kèm theo Quyết định số 47/QĐ-TCN ngày 02 tháng 7 năm 2011 về việc ban hành  Quy định các phòng, tổ bộ môn trường Trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật và thủ công mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành)

         

I. Chức năng

Là phòng chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng và thực hiện công tác quản lý quy hoạch, xây dựng cơ bản, quản lý tài sản, trang thiết bị của nhà trường, xử lý tài sản, công cụ và vật liệu phục vụ cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học trong nhà trường.

II. Nhiệm vụ

1. Tổ chức quản lý phòng học, nhà xưởng, kho tàng, các công trình công cộng và thiết bị đào tạo cơ sở vật chất khác trong phạm vi khuôn viên trường quản lý. Thực hiện việc kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

 2. Trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện kế hoạch xây dựng mới, tu sửa, bảo dưỡng cơ sở vật chất theo quy hoạch đã được các cấp phê duyệt, xây dựng nội quy nhà xưởng, lớp học.

 3. Thực hiện quản lý, kiểm tra và phối hợp cùng với các đơn vị tư vấn giám sát thi công các công trình xây dựng từ mọi nguồn vốn xây dựng cơ bản và sửa chữa trong Trường theo quy định hiện hành.

 4. Phối hợp với các phòng, khoa lập kế hoạch bố trí thiết bị nhà xưởng, lớp học phù hợp với kế hoạch đào tạo của Trường.

5. Quản lý, điều hành việc bảo dưỡng – bảo hành, bảo trì, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả hệ thống thiết bị nhà xưởng, lớp học. Đảm bảo đầy đủ lớp học phục vụ cho giảng dạy học tập. Tổ chức thực hiện tốt các dịch vụ lớp học như nước uống, hệ thống ánh sáng, hệ thống âm thanh, vệ sinh...

6. Tham mưu, tư vấn về quản lý mua sắm và thanh lý trang thiết bị, đấu thầu xây dựng cơ bản, sửa chữa cơ sở vật chất kỹ thuật của trường.

7. Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý, giữ gìn tài sản, quản lý sử dụng điện, phòng cháy chữa cháy cho các đơn vị, cá nhân trong Trường.

8. Thực hiện quản lý hệ thống sổ sách toàn bộ tài sản nhà trường thuộc các nguồn vốn và trực tiếp điều phối sử dụng các phương tiện làm việc, thiết bị thực hành giảng dạy và học tập trong Trường. Quản lý và đảm bảo điện, nước cho làm việc và sinh hoạt trong phạm vi Trường được phân công, thư ký thường trực Hội đồng phân phối nhà công vụ của trường (nếu có).

III. Cơ cấu tổ chức-Biên chế

1. Cơ cấu tổ chức

+ Bộ phận quản lý trang thiết bị, dụng cụ dạy và học

+ Bộ phận quản lý cơ sở vật chất và xây dựng cơ bản (nhà xưởng, lớp học…)

2. Biên chế

+ Biên chế của phòng: 01 trưởng phòng; 01 phó trưởng phòng; từ 1 đến 2 cán bộ (tuy theo quy mô phát triển của trường)

+ Trưởng phòng và phó trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm có thời hạn theo qui định pháp luật.

IV. Nguyên tắc hoạt động

1. Phòng Quản lý thiết bị và xây dựng cơ bản được sử dụng con dấu của Nhà trường trong phạm vi ký thừa lệnh của Hiệu trưởng.

2. Hiệu trưởng điều hành hoạt động của phòng chủ yếu thông qua Trưởng phòng.

3. Trưởng phòng điều hành hoạt động của phòng theo chế độ chuyên viên; Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những công việc của phòng được phân công.

4. Phó trưởng phòng giúp việc cho trưởng phòng, trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ, nghiệp vụ được trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những phần việc đã được phân công đó.

5. Cán bộ trong phòng chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về những phần việc được giao.

6. Trong trường hợp Hiệu trưởng làm trực tiếp với phó trưởng phòng và cán bộ của phòng thì phó trưởng phòng và cán bộ của phòng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, sau đó báo cáo lại với trưởng phòng.

7. Phòng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong Nhà trường và các đơn vị tổ chức ngoài Trường để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Quy định này được áp dụng cho tất cả cán cán bộ, viên chức, nhân viên trong phòng.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có điều gì vướng mắc và chưa phù hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời./.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Văn Chế

 Thông tin mới

Video clip

JW Player goes here

Hỗ Trợ Online

  Yahoo:

  https://www.facebook.com/thuanthanh.daynghe
  Skype:
  My status
  Zalo:0976685119
  Hotline:
  0986989818

  0912615330

Hoạt động nổi bật

Thống Kê

 • Tổng số danh mục: 59
 • Tổng trang tin: 228
 • Tổng số truy cập: 2331292
 • Tổng số trang xem: 2418890