Danh mục

Tìm Kiếm

tin tức

Hoạt động nổi bật

Bạn đang ở : Trang chủ » Danh mục


Cơ cấu tổ chức » Quy định PĐT
THÔNG TIN CHI TIẾT

QUY ĐỊNH

PHÒNG ĐÀO TẠO

(kèm theo Quyết định số 47/QĐ-TCN ngày 02 tháng 7 năm 2011 về việc ban hành Quy định các phòng, tổ bộ môn trường Trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật và thủ công mỹ nghệ

truyền thống Thuận Thành)

         

 I. Chức năng

Là phòng chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng về công tác xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn và ngắn hạn của nhà trường. Thực hiện quản lý các chương trình đào tạo và các hoạt động đào tạo, thực hiện kế hoạch tuyển sinh theo định kỳ hàng năm của trường.

II. Nhiệm vụ

1. Xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch giảng dạy hàng năm đối với các bậc học và theo dõi thực hiện kế hoạch đã được Hiệu trưởng và cấp trên phê duyệt.

2. Tuyển sinh, phân lớp theo ngành nghề đào tạo đúng quy chế, quy định hiện hành.

   3. Tổ chức quản lý, kiểm tra theo dõi đánh giá chất lượng đào tạo qua việc thực hiện các nội quy, quy chế, lịch trình giảng dạy, thời khoá biểu của các đơn vị và cá nhân theo nội dung chương trình đào tạo đã được duyệt.

4. Lập các bảng, biểu về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Hiệu trưởng.

5. Xây dựng phương án tuyển sinh và biện pháp thực hiện phương án tuyển sinh các hệ đào tạo. Phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh cho các hệ đào tạo khác, liên thông, ngắn hạn, liên kết.

6. Lập kế hoạch và tổ chức các kỳ thi; lập kế hoạch, theo dõi và kiểm tra việc tổ chức thi hết học phần, thi tốt nghiệp cho các hệ được giao quản lý.

7. Quản lý kết quả học tập của học viên; quản lý hệ thống dữ liệu, tài liệu, văn bản có liên quan đến công tác đào tạo này theo quy chế hiện hành. Thực hiện các thủ tục để cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ nghề cho học viên

8. Tổ chức xây dựng hệ thống chương trình, giáo trình, tài liệu học tập của Trường, xây dựng hệ thống chuẩn đánh giá trong thi cử, lập kế hoạch sử dụng phòng học, hội trường.

9. Thực hiện quản lý, tổ chức thẩm định biên tập chương trình, giáo trình, đề cương môn học, đổi mới phương pháp giảng dạy, bài giảng điện tử… phục vụ cho công tác đào tạo

10. Làm báo cáo định kỳ hoặc đột xuất thuộc lĩnh vực đào tạo theo phân công của Hiệu trưởng.

III. Cơ cấu tổ chức- Biên chế

1. Cơ cấu tổ chức:

+ Bộ phận tuyển sinh

+ Bộ phận Giáo vụ-Đào tạo

+ Bộ phận Giáo viên

+ Các tổ bộ môn trực thuộc phòng Đào tạo bao gồm: Điện-Điện tử; Cơ khí; thủ công mỹ nghệ; lý thuyết chung

2. Biên chế:

+ Biên chế của phòng: 1 trưởng phòng; Các phó trưởng phòng; từ 3-4 cán bộ nghiệp vụ

+ Biên chế của các Tổ bộ môn bao gồm: 1 Tổ trưởng, 1 tổ phó và các giáo viên. Số lượng giáo viên tại các Tổ bộ môn được phân bổ tùy thuộc vào quy mô phát triển của trường (từ 5-7 giáo viên/bộ môn)

+ Trưởng phòng; phó trưởng phòng; Tổ trưởng, Tổ phó do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm có thời hạn theo qui định pháp luật

IV.        Nguyên tắc hoạt động

1. Phòng Đào tạo được sử dụng con dấu của Nhà trường trong phạm vi ký thừa lệnh của Hiệu trưởng.

2. Hiệu trưởng điều hành hoạt động của phòng chủ yếu thông qua Trưởng phòng.

3. Trưởng phòng điều hành hoạt động của phòng theo chế độ chuyên viên; Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những công việc của phòng được phân công.

4. Phó trưởng phòng giúp việc cho trưởng phòng, trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ, nghiệp vụ được trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những phần việc đã được phân công đó.

5. Cán bộ trong phòng chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về những phần việc được giao.

6. Trong trường hợp Hiệu trưởng làm trực tiếp với phó trưởng phòng và cán bộ của phòng thì phó trưởng phòng và cán bộ của phòng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, sau đó báo cáo lại với trưởng phòng.

7. Phòng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong Nhà trường và các đơn vị tổ chức ngoài Trường để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Quy định này được áp dụng cho tất cả cán cán bộ, viên chức, nhân viên trong phòng.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có điều gì vướng mắc và chưa phù hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời./.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

                  Nguyễn Văn Chế

 Thông tin mới

Video clip

JW Player goes here

Hỗ Trợ Online

  Yahoo:

  https://www.facebook.com/thuanthanh.daynghe
  Skype:
  My status
  Zalo:0976685119
  Hotline:
  0986989818

  0912615330

Hoạt động nổi bật

Thống Kê

 • Tổng số danh mục: 59
 • Tổng trang tin: 228
 • Tổng số truy cập: 2331288
 • Tổng số trang xem: 2418886